ΑρχικήΟ παρών ιστότοπος  προέκυψε μετά από επίμονη προτροπή της πλειονότητος συναδέλφων ειδικευομένων χειρουργών, που είχα την τιμή να εκπαιδεύσω σε μεγαλύτερη από μία εικοσιπενταετή περίοδο για την απόκτηση τίτλου χειρουργικής ειδικότητος.
Τα θέματα τα οποία αναπτύσσονται στον ιστότοπο αυτό είναι πάντοτε επίκαιρα και εν εξελίξει από διαγνωστικής και θεραπευτικής απόψεως και προσεγγίσεως και αφορούν θέματα χειρουργικής ογκολογίας, γαστρεντερολογίας και γενικής χειρουργικής.
Αντιπροσωπευτική εικόνα της υψηλής παιδευτικής παροχής, ιδιαίτερα στους ενασχολουμένους με το αντικείμενο, είναι η παράθεση, με την ανάπτυξη του κάθε επιμέρους θέματος,  ικανού μεγέθους κλινικού υλικού (απεικονιστικού και εγχειρητικού), το οποίο στο μέγιστο μέρος του προέρχεται  από το προσωπικό αρχείο του συγγραφέως που αποκτήθηκε, και συνεχίζεται ακόμη, στην μακροχρόνια διαδρομή ενασκήσεώς του στο  πεδίο  αυτό της Ιατρικής.
Παρά ταύτα ουδέποτε πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας  ότι: